Ținând cont de situația drepturilor omului și de noua Constituție, Parlamentul European recomandă suspendarea oficială a negocierilor de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană.

Eurodeputații au criticat faptul că starea de urgență, introdusă după tentativa de lovitură de stat din 2016 și prelungită de șapte ori până anul trecut, a dus la o deteriorare gravă a statului de drept și a situației drepturilor omului în Turcia, ceea ce poate avea implicații pe termen lung asupra structurii instituționale și socioeconomice a țării.

Ei și-au exprimat preocuparea pentru  faptul că multe dintre procedurile în vigoare în timpul stării de urgență sunt în continuare aplicate de forțele de poliție și de administrațiile locale. Totodată, eurodeputații și-au manifestat îngrijorarea cu privire la ”regresul grav” în domeniul libertății de exprimare, al libertății de întrunire, al libertății de asociere și al drepturilor procedurale și de proprietate.

Într-o rezoluție adoptată miercuri cu 370 de voturi ”pentru”, 109 ”împotrivă” și 143 de abțineri, plenul de la Strasbourg recomandă Comisiei și Consiliului Uniunii Europene să suspende în mod oficial negocierile de aderare cu Turcia. 

În pofida acestei poziții, PE precizează că rămâne angajat în dialogul democratic și politic cu Turcia și solicită Comisiei să utilizeze toate fondurile alocate în prezent în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare pentru a sprijini, prin intermediul unei finanțări speciale gestionată direct de către UE, societatea civilă din Turcia, apărătorii drepturilor omului și ziariștii și să sporească oportunitățile pentru contactele interpersonale, dialogul universitar, accesul studenților turci la universitățile europene și platformele media pentru ziariști, cu obiectivul de a proteja și promova valorile și principiile democratice, drepturile omului și statul de drept.

Eurodeputații se așteaptă ca relația dintre Turcia și UE să fie redefinită într-un parteneriat eficace, subliniind că orice relații politice dintre UE și Turcia ar trebui să se bazeze pe prevederi referitoare la condiții legate de respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. 

Ei apreciază că modernizarea uniunii vamale ar putea întări și mai mult legăturile economice deja puternice dintre Turcia și UE și ar putea menține Turcia ancorată din punct de vedere economic la UE, astfel că ”ar trebui să fie lăsată deschisă o portiță pentru modernizarea și extinderea uniunii vamale din 1995 dintre UE și Turcia, pentru a include domenii pertinente precum agricultura, serviciile și achizițiile publice, care în prezent nu fac obiectul acesteia”.