Parlamentul European a decis relocarea a 40 000 de azilanți în diferite state membre. De asemenea, Parlamentul a salutat relocarea mai multor azilanți din Italia, Grecia și Ungaria, precum și un mecanism permanent care să modifice schema Dublin.

Deputații au salutat noile propuneri ale Comisiei Europene privind măsurile de gestionare a fluxului fără precedent de imigranți și refugiați, afirmând totodată că sunt pregătiți să lucreze pe o propunere legislativă care să creeze o solidă politică de imigrație și azil în viitor, conform rezoluției votate joi.

• Relocare. Ieri deputații au aprobat propunerea de urgență privind relocarea a 40 000 de azilanți în diferite state membre, iar azi au salutat o nouă propunere privind relocarea a mai mulți azilanți din Italia, Grecia și Ungaria (Comisia propune 120 000), precum și un mecanism permanent care să modifice schema Dublin, care determină care stat membru este responsabil pentru procesarea cererilor de azil. Deputații doresc ”un sistem de alocare corect și obligatoriu”, care să țină seama de prospectele de integrare și de cazurile și nevoile specifice ale azilanților. Parlamentul își afirmă intenția de a lucra pe propuneri legislative ”asigurându-se astfel că statele membre nu vor întârzia schema permanentă de relocare”.

• Reinstalare și vize umanitare. Parlamentul vrea ca statele membre să accepte refugiați din țări terțe prin intermediul unui program obligatoriu de reinstalare, considerând ”o prioritate ca UE și statele membre să creeze coridoare sigure și legale pentru refugiați”, cum are fi coridoare umanitare și vize. Deputații cred că sunt necesare amendamente la Codul de Vize al UE, incluzând ”mai multe prevederi specifice comune privind vizele umanitare” și cer statelor membre să creeze posibilitatea de a cere azil în cadrul ambasadelor și consulatelor lor.

• Lista comună UE a țărilor de origine sigure. Această abordare nu ar trebui să submineze principiul nereturnării și dreptul individual la azil, mai ales acela al persoanelor din grupurile vulnerabile, se arată în text.

• Reguli privind azilul. Deputații cer implementarea corectă a Sistemului comun european de azil pentru a se asigura că ”standarde coerente și umane” se aplică în toată Uniunea.

• Schengen. Parlamentul susține ”granițe deschise în zona Schengen”, subliniind nevoia de a asigura o administrare efectivă a granițelor externe. 

• Cauzele profunde ale imigrației trebuie, de asemenea, combătute, ceea ce ar trebui să fie pe agenda reuniunii la nivel înalt de la Valetta (Malta), 11-12 noiembrie. Cu toate acestea, sunt necesare și sancțiuni penale împotriva traficului de ființe umane. 

Conferință internațională privind criza refugiaților. Parlamentul cere Comisiei și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini să organizeze o conferință internațională privind criza refugiaților, cu participarea UE, statelor membre, agențiilor ONU, SUA, ONG-urilor internaționale relevante și a statelor arabe, cu scopul de a stabili o strategie comună globală de ajutor umanitar.