Reprezentanți ai președinției Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns luni la un acord informal asupra unui regulament menit să îmbunătățească funcționarea rețelei europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

Acordul informal prevede introducerea unui comitet director la nivelul UE pentru a consolida gestionarea rețelei și coordonarea ofițerilor de legătură, menținându-se totodată competența autorităților de trimitere în vederea asigurării eficienței și a unor linii clare de comunicare.

Potrivit unui comunicat al Consiliului, acordul dă un rol mai important pentru ofițerii de legătură în combaterea introducerii ilegale de migranți.

Ofițerii de legătură vor strânge informații pentru a ajuta țările terțe să preîntâmpine fluxurile de migrație ilegală și pentru a sprijini gestionarea frontierelor externe ale UE.

Totodată, ei vor putea ajuta statele membre să faciliteze returnările resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.

Acordul mai prevede punerea la dispoziție de fonduri destinate sprijinirii activităților ofițerilor de legătură în materie de imigrație, acestea urmând să fie alocate de comun acord cu comitetul director.