Pentru perioada 2019-2020 se vor aloca 500 de milioane de euro din bugetul UE pentru a cofinanța dezvoltarea în comun a noilor tehnologii de apărare și a echipamentelor militare.

Pentru următorul buget UE pe termen lung 2021-2027 a fost propus un fond european de apărare în valoare de 13 miliarde de euro pentru finanțarea dezvoltării militare și a activităților de cercetare, în timp ce un program test de cercetare în valoare de 90 de milioane de euro pentru 2017-2019 a început deja.

Dezvoltarea produselor de apărare va trebui să fie realizată de un consorţiu format din cel puțin trei societăți stabilite în cel puțin trei state membre pentru a fi eligibile pentru finanțare prin program, în timp ce anumite produse interzise prin lege trebuie excluse de la finanțare.

Detalii

Într-o rezoluție din decembrie 2017 privind politica comună de securitate și apărare, deputații europeni au salutat eforturile pentru o mai bună coordonare a cheltuielilor în materie de apărare și pentru reducerea duplicării eforturilor, reamintind că ”în comparație cu SUA, UE28 cheltuiește 40% pe apărare, dar generează numai 15% din capacitățile pe care le obțin Statele Unite, lucru care indică o problemă foarte serioasă legată de eficiență”.

”Acest prim program european dedicat proiectelor industriale de apărare va spori cooperarea și va consolida competitivitatea industriei de apărare a UE”, a declarat Françoise Grossetête, (PPE, Franța), responsabilă cu propunerile în cadrul Parlamentului, pe 22 mai, în urma unui acord cu Consiliul.