Eurodeputații au votat în plen noi norme privind detașarea lucrătorilor pentru a asigura o remunerație egală pentru aceeași muncă în același loc.

Scopul reformei este de a garanta o protecție bună lucrătorilor detașați, dar și egalitate între companiile locale și cele care detașează lucrători.

 Revizuirea Directivei a fost aprobată cu votul a 456 de europarlamentari. 147 au votat ”împotrivă” și 49 s-au abținut.

Actuala Directivă a UE privind muncitorii detașați datează din 1996 și cuprinde un set de condiții minime, cum ar fi ratele minime de remunerare, perioadele maxime de lucru, concediile anuale minime plătite sau condițiile de angajare a lucrătorilor - la care au dreptul toți lucrătorii detașați. 

De atunci situația economică și cea a pieței muncii din Uniune s-au schimbat mult, lucru care a făcut necesară revizuirea regulilor. În plus, lacunele din legislație și neclaritățile juridice au dus și la creșterea numărului de practici abuzive și frauduloase, care implică exploatarea angajaților.

Ce modificări se aduc Directivei

Toate regulile de remunerare ale țării gazdă (stabilite prin lege sau anumite convenții colective) se vor aplica și lucrătorilor detașați. Angajatorul trebuie să acopere costurile de călătorie, cazare și masă (în loc să le deducă din salariile angajaților).

Perioada maximă de detașare a fost stabilită la 12 luni, cu o posibilă prelungire de 6 luni. După aceasta, se vor aplica toate regulile muncii din țara gazdă.

Agențiile de muncă temporară trebuie să garanteze lucrătorilor detașați aceleași condiții care se aplică lucrătorilor temporari angajați în țara în care lucrează.

Totodată, este consolidată cooperarea în domeniul fraudei. Noile norme se vor aplica sectorului transporturilor odată cu intrarea în vigoare a legislației referitoare la acest sector.

După intrarea în vigoare a directivei, statele membre au doi ani pentru a transpune normele în legislația națională.