#PEînțelesultuturor - Concurs Parlamentul European (octombrie 2015 – aprilie 2016)

Link la aplicatia din Google Play (pentru Android)

1. Considerații generale

Parlamentul European este una dintre instituțiile fundamentale ale Uniunii Europene. Aici se întâlnesc, discută și lucrează pentru viitorul Europei, reprezentanți aleși prin vot liber din toate statele membre.

Un spațiu al dezbaterilor, Parlamentul îndeplinește alături de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană funcția legislativă în cadrul Uniunii. Astfel, recomandările, deciziile și declarațiile adoptate de către membrii Parlamentului European influențează decisiv numeroase aspecte ale vieții cetățenilor europeni.

Prin votul acordat reprezentantului nostru în Parlamentul European, noi ne facem auziți în spațiul european și investim direct în viitorul nostru. În acest sens, o bună înțelegere a funcțiilor și efectelor activității parlamentului este imperativă pentru calitatea vieții democratice în cadrul Uniunii.

Concursul #PEînțelesultuturor a fost dezvoltat pentru a sprijini vocile tinerilor din România care vor să transmită modul în care ei văd influența Parlamentului European în viața lor. Creat de EurActiv România în cadrul proiectul YouthParlamentor, programul face apel la imaginația și creativitatea tinerilor și urmărește să-i implice într-o dezbatere asupra rolului Parlamentului European și efectelor activităților sale.

Scopul concursului este de a încuraja tinerii români să se informeze în privința Parlamentului European și să ilustreze influența sa în viața lor. Aplicațiile vor fi conține un formular de identificare, un material care să ilustreze relația și efectele amintite (poză, desen, caricatură, material video, infografic, animație sau eseu) și un scurt narativ de maximum 150 de cuvinte care să descrie intenția autorului.

Concursul se adresează tinerilor din România cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani. Trei câștigători vor fi selectați. Premiul va consta într-o vizită de studiu de trei zile la Bruxelles la Parlamentul European.

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament de participare, disponibile în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului, pe website-urile www.parlamentor.ro, www.europarl.ro/ și www.hotnews.ro.

2. Condiții de participare

Concursul este destinat tuturor cetățenilor români, indiferent de țara de reședință, cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani.

Nu pot participa la acest concurs angajații EurActiv România, HotNews România și cei ai Biroului de Informare al Parlamentului European (indiferent de forma acestora de angajare), precum și rudele acestora, până la gradul al patrulea.

Participanții pot înscrie în concurs un singur material la alegere: poză, desen, caricatură, material video, infografic, animație sau eseu. Aplicațiile care nu respectă această regulă, vor fi respinse de organizatori.

3.  Perioada de desfășurarea a concursului

Concursul se desfășoară în perioada octombrie 2015 – aprilie 2016, după cum urmează:

  • perioada de lansare a concursului și înscrierile: 14 octombrie 2015 –  28 ianuarie 2016 (concursul a fost prelungit)
  • jurizarea și selectarea celor trei câștigători: februarie 2016
  • anunțarea celor trei câștigători: februarie 2016
  • vizitele de studiu: aprilie 2016

4. Înscrierea materialelor

Participanții se pot înscrie în concurs completând formularul online pus la dispoziție de organizatori pe site-ul dedicat proiectului (www.parlamentor.ro/concurs) care conține:  date de identificare, un material care să ilustreze efectele în viața de zi cu zi ale activității Parlamentului European (poză, desen, caricatură, material video, infografic, animație sau eseu) și un scurt narativ de maxim 1500 de semne care să descrie intenția autorului. Fiecare participant va înscrie în concurs un singur material, la alegere.

Data limită de înscriere în concurs este 28 ianuarie 2015.

5. Evaluarea câștigătorilor

Aplicatiile vor fi evaluate de un juriu independent ales în parteneriat de către EurActiv și reprezentanții Biroului de Informare al Parlamentului European. Jurații vor puncta în special creativitatea și originalitatea aplicanților.

6. Premii

Trei dintre cei mai buni participanți înscriși în concurs vor fi selectați drept câștigători și vor participa la o excursie de studii la sediul Parlamentului European din Bruxelles, în luna aprilie. Vizita se va desfășura pe parcursul a trei zile, timp în care câștigătorii se vor întâlni cu membri ai Parlamentului și se vor familiariza cu structura și activitatea comisiilor acestui for european. Pe durata vizitei, câștigătorii vor fi însoțiți de un membru desemnat din partea organizatorilor și partenerilor.

7. Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii vor fi anunțați în luna februarie 2016.