Accesarea fondurilor puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru formarea și angajarea tinerilor care nu sunt nici angajați, nici în educație sau training întârzie pentru că baza de date a acestora nu este încă făcută.

Noul Program Operațional Capital Uman conține două componente dedicate strict tinerilor care nu sunt angajați, nici în educație sau trining (Not in employment, education or training - NEET, n.r. ), având un buget total de peste 500 milioane de euro.

Aceștia, pentru a fi luați în considerare și a fi incluși în proiecte trebuie să figureze în situațiile oficiale ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) și, implicit, ale agențiilor județene.

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare de câteva luni ghidurile pentru realizarea de proiecte, având loc și numeroase consultări cu angajatori și instituții de formare interesate. Potrivit documentelor, după ce un proiect a fost evaluat și selectat, pentru a semna efectiv contractul de finanțare beneficiarul trebuie să prezinte lista nominală a tinerilor din categoria NEET pe care îi va prinde în proiect.

Lista nu poate fi furnizată decât de ANOFM (respectiv agențiile județene ale acesteia). 

Neoficial, se discută și posibilitatea ca organizațiile și firmele care elaborează proiecte să identifice singuri un număr de tineri în această categorie și apoi să îi aducă la Agențiile de ocupare a forței de muncă pentru a se înregistra ca NEET. Aceasta, pentru a nu bloca semnarea contractelor de finanțare.

Enigmă națională: câți tineri NEET are de fapt România? 

La solicitarea EurActiv.ro, ANOFM a transmis că în prezent există în România 55.279 șomeri cu vârsta sub 25 de ani înscriși oficial în evidențele agenției. Riguros vorbind, aceștia nu sunt implicit în categoria NEET, fiindcă NEET presupune ca persoana să nu fie nici în vreun program de educație sau training la momentul în care este inclusă într-un posibil proiect european. Atunci când tinerii s-au înregistrat ca șomeri nu au fost solicitate și aceste informații. 

Este, totuși, singura „vrabie” din mâna autorităților, pe acest segment. Și, cel mai probabil, datele cu care vor porni la drum primele linii de finanțare pe Programul Capital Uman (Axele 1 și 2), pentru a nu se întârzia prea mult lansarea lor.

Pe de altă parte, în documentul oficial - Programul Operațional Capital Uman - se menționează că numărul estimat al tinerilor NEET la nivel naționale este de peste 400.000, așadar tinerii șomeri înregistrați până în prezent sunt puțin peste zece la sută din cei care ar putea fi incluși în proiectele de formare și încadrare profesională.

Extras din Ghidul solicitantului, în consultare la Ministerul Fondurilor Europene:

În România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2013 s-a estimat că numărul tinerilor neidentificați NEETs a fost de 441.000 de persoane, dar este imposibil de realizat o descriere a grupurilor țintă, neexistând în prezent nicio bază de date la nivel național cu privire la această categorie de tineri.

În paralel, așa cum ANOFM a transmis pentru EurActiv.ro, această bază de date care ar trebui să conțină în detaliu informații despre tinerii NEET din țară este în curs de realizare și se va finaliza spre sfârșitul anului. 

Din răspunsul ANOFM:

Pentru a identifica tinerii care nu sunt nici în educație, nici încadrați în muncă și nici participanți la programe de formare (NEETs), ANOFM implementează un proiect finanțat din FSE, în cadrul POSDRU 2007-2013, „Chance4NEETS – POSDRU/180/4.1/S/155257”, proiect prin care ANOFM își propune crearea unei baze de date cu tinerii NEETs pentru cuprinderea acestora în măsuri active în vederea ocupării.

Cum se va face? 

Proiectul menționat, Chance4NEETS a început în luna martie și se va încheia în decembrie 2015. Registrul care să reprezinte exact categoria NEET se va constitui prin combinarea mai multor baze de date, precum cele existente la Ministerul Educației, Ministerul Administrației - evidența populației, 

Alte condiții pentru tinerii ce vor să fie prinși în proiecte: card profesional

Potrivit documentelor elaborate, tinerii care trebuie trecuți pe listele nominale, astfel încât să participe la activitățile de formare și de obținere a unui loc de muncă au mai multe condiții de îndeplinit. Pe lângă a figura în baza de date oficială ANOFM, trebuie să fi primit cardul profesional ANOFM. Potrivit oficialilor instituției, acest card este emis automat când persoana se înregistrează la agenție. Deci, teoretic, cei aproximativ 55.000 de tineri șomeri existenți în evidență dețin și acel card. Ceilalți, dacă vor mai fi identificați, trebuie să îl solicite. Mai multe detalii despre ce este cardul profesional pot fi gasite aici: www.card-profesional.ro.

Fondurile UE trebuie cheltuite rapid

Odată cu aprobarea oficială a Programului Operațional Capital Uman, Comisia Europeană a virat României 30% din fondurile UE aferente Axei 1 - adică aproape 32 de milioane de euro. 

Cel puțin 50% din această sumă trebuie justificată prin cheltuieli, la Bruxelles, până în luna mai a anului viitor. Altfel, banii vor fi retrași. 

Despre liniile de finanțare pentru tinerii NEET, pe scurt

Pe scurt, Axele 1 și 2 ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 au un buget total de peste 500 milioane euro. Acestea presupun măsuri și condiții identice, numai că se adresează unor regiuni diferite ale țării. 

Axa 1 este adresată celor 3 regiuni care, potrivit statisticilor oficiale, prtezintă cel mai ridicat șomaj în rândul tinerilor ( Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), fiind vizate de un Program UE special: „Inițiativa de ocupare în rândul tinerilor”, de unde provin și fondurile, adică 106 milioane euro (din care 30% au fost deja virați României, conform deciziilor de la Bruxelles). La această finanțare europeană se adaugă încă pe atât, finanțare națională. Înb total: circa 212 milioane euro. Proiectele din această componentă trebuie finalizate până cel târziu la finalul anului 2018. 

Axa 2 este adresată celorlalte regiuni ale țării, fiind finanțată din Fondul Social European, sumele alocate trebuind cheltuite până în anul 2023. Aceasta are un buget total de circa 300 milioane euro.

Potrivit Ghidurilor în consultare, acet prim apel de proiecte, așteptat a fi lansat în septembrie, pune la dispoziția angajatorilor care doresc să realizeze proiecte pentru tinerii NEET circa 50 de milioane de euro (deci aproximativ 10% din bugetul total).

Ministerul Fondurilor Europene consideră aceste prime lansări a fi linii „pilot”, în funcție de rezultate putând fi adoptate îmbunătățiri pentru cele care vor fi lansate ulterior.