În UE, taxele de studiu în învățământul superior diferă foarte mult de la o țară la alta - în unele țări școlarizarea este gratuită, în altele poate fi foarte scumpă. Ajutorul financiar (burse sau împrumuturi) depinde de mai multe criterii.

Cu toate acestea, cetățenii UE care urmează cursuri la o universitate dintr-un alt stat membru:

  • nu pot fi obligați să achite taxe de studiu mai ridicate
  • au dreptul să beneficieze de aceleași burse de studiu ca și cetățenii țării respective.

Însă aceste prevederi nu se aplică neapărat și în cazul burselor și împrumuturilor de întreținere sau de sprijin. Unele țări pot totuși să acorde astfel de ajutoare studenților străini, din proprie inițiativă.

Studenții străini cu statut de rezidenți

Chiar dacă nu sunteți cetățean al țării în care doriți să studiați, dar locuiți în țara respectivă de cel puțin cinci ani, aveți dreptul la o bursă de întreținere în aceleași condiții ca și cetățenii acestei țări.

Întrebări și răspunsuri

  • Întrebare: Universitățile din UE au voie să solicite o taxă de școlarizare mai mare de la studenții străini? De exemplu, o școală din Polonia poate percepe unui cetățean britanic o taxă de școlarizare mai mare decât cea percepută unui cetățean polonez?
  • Răspuns: NU - școlile din UE nu au voie să discrimineze studenții pe criterii de naționalitate. În acest caz, școala poloneză nu poate percepe unui cetățean britanic o taxă mai mare decât cea plătită de studenții polonezi. / Detalii aici