Economia europeană își revine după criza din ultimii ani, dar marii perdanți sunt tinerii și copii.Un studiu Bertelsmann Stiftung arată că 26 de milioane de tineri și copii sunt expuși riscului de sărăcie,cifră mai mare decât cea de dinaintea crizei.

Asta înseamnă 27,9 procente din cei care nu au împlinit 18 ani. Ce e și mai dramatic este faptul că 5,4 milioane de tineri cu vârsta de peste 18 nu sunt nici angajați nici cuprinși într-o formă de învățământ.

Studiul arată și existența unui decalaj între nord și sud privind inegalitatea socială.

În Spania, Grecia, Italia și Portugalia numărul copiilor și al tinerilor expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale a crescut din 2007 până în prezent cu 1,2 milioane, ajungând la 7,6 milioane.

Aceștia trăiesc în familii unde venitul este cu 60% mai mic decât venitul mediu, se confruntă cu lipsuri materiale severe sau trăiesc în gospodării unde nimeni nu are un loc de muncă. 

Bertelsmann Stiftung arată că se confruntă cu probleme și tinerii cu vârste între 20 și 24 de ani.

Cei 5,4 milioane care nu au un loc de muncă și nici nu sunt cuprinși într-o formă de învățământ reprezintă 17,8 procente din totalul tinerilor între 20 și 24 de ani din UE.

În 25 de state membre, numărul lor a crescut substanțial din 2008 încoace, situația îmbunătățindu-se doar în Germania și Suedia.

Din nou, cei mai afectați sunt cei din sud: în Italia numărul celor cu vârste între 20 și 24 de ani aflați în această situație a crescut de la 16,6 la 24,8 de procente, iar în Italia de la 21,6 la 32 de procente.

Crește decalajul între generații

În timp ce numărul tinerilor și al copiilor expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale a crescut din 2007 până în prezent de la 26,4 la 27,9 de procente, numărul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani expuși riscului sărăciei a scăzut în aceeași perioadă de la 24,4 la 17,8 de procente.

Potrivit studiului, această evoluție are la bază faptul că pensiile și beneficiile pentru persoanele în vârstă nu au scăzut la fel de mult ca veniturile tinerilor în perioada crizei economice și financiare. 

Iar perspectivele nu sunt roz nici pentru generațiilor viitoare, potrivit studiului. Astfel, tinerele generații vor duce povara datoriei publice crescute, investițiile în educație, cercetare și dezvoltare stagnează, iar îmbătrânirea populației din UE va pune o presiune și mai mare asupra sistemelor de securitate socială.