Agenția de Credite și Burse de Studii (A.C.B.S.) din România a lansat un program de burse dedicate cercetării și formării postuniversitare și postdoctorale în Roma și Veneția.

Bursele „Vasile Pârvan" din cadrul Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga" din cadrul Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare, pentru anul 2016,  vizează varii domenii precum: istorie; științe sociale, arheologie; arhivistică, filologie; istoria artei și arhitectură; literatură și studii literare; arte; științe economice și științe exacte.

Bursele vor fi acordate astfel:

 • pentru minimum două luni consecutive și maximum doi ani universitari consecutivi;
 • A.C.B.S. va asigura fiecărui student participant o bursă destinată asigurării cheltuielilor de întreținere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, transport internațional, procurare de cărți și rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale și, eventual, plata unor taxe școlare);
 • MAE asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma și la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția. 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 • să cunoască limba italiană măcar la nivel mediu și să dovedească cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate; doctori în științe/artă cu diplomă obținută în țară sau străinătate; artiști consacrați;  cadre didactice titulare în instituții de învățământ de stat sau particular acreditate, din rețeaua Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; cercetători în institute de cercetare din rețeaua Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; membri ai Uniunii Artistilor Plastici;

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă

 • un formular-tip de înscriere la concurs;
 • un CV;
 • o copie după actul de identitate;
 • un proiect de cercetare și/sau creație artistică cu tema din domeniile prevăzute mai sus, aprobat de coordonatorul din România sau Italia (2-10 pagini);
 • două recomandări din partea a doi profesori universitari sau a două personalități din domeniul bursei solicitate;
 • lista de lucrări/cărți comunicate și publicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării);
 • copii legalizate după actele de studii;- adeverință medicală, eliberată de medicul de familie;- copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 • copia chitanței privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; 

Termene limită:

 • 6 mai 2016: depunerea dosarelor de candidatură, fie direct, fie prin curier sau poștă la Registratura A.C.B.S. din Str.Caransebeș nr. 1, et. 7, cam. 715, sector 1, București;
 • 9 -15 mai 2016: verificarea administrativă și afișarea rezultatelor;
 • 13 mai: depunerea contestațiilor la verificarea administrativă;
 • 16 mai 2016: soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă;
 • 17 – 19 mai 2016: selecția candidaților de către Juriul de selecție;
 • 20 – 24 mai 2016: depunerea contestațiilor la evaluarea academică;  
 • 25 – 26 mai 2016: soluționarea contestațiilor la evaluarea academic;
 • 27 mai 2016: afișarea rezultatelor finale. 

Atenție!!! Se acordă un număr de maximum 15 burse, stagiile urmând să înceapă în mod obligatoriu la 1 octombrie 2016.

Pentru informații suplimentare consultați site-urile www.roburse.ro și istorie.unibuc.ro