Institutul Francez din România a lansat o nouă rundă de burse finanțate de Guvernul Franței pentru 2016. Astfel, studenții români înscriși la doctorat și masterat au șansa de a studia în afară între 5-12 luni. Termenul limită: 28 februarie 2016.

Mobilitățile pentru masteranzi sunt acordate pe o perioadă de cinci luni iar în cazul doctoranzilor, pentru 12 luni care vor fi repartizate pe cei trei ani de elaborare a cercetării.

Studenții care vor să aplice pentru o bursă trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

-   să aibă naționalitatea română;

-  să cunoască foarte bine limba franceză sau engleză (în funcție de programul de formare la care vor să aplice);

-  să aibă nivel academic minim: master 1 pentru bursa master 2, master 2 pentru bursa de doctorat.

Candidații selecționați vor beneficia de o bursă în valoare de 615 euro/lună pentru masterat și 1060 euro/lună pentru doctoratele realizate în cotutelă. De asemenea, aceștia vor fi scutiți de taxele universitare (până la 6,100 euro/an), beneficiind de cazare în căminele și campusurile universitare, asigurare socială și de sănătate și indemnizații pentru achiziționarea unui computer și a bibliografiei de studiu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 28 februarie 2016.

Detalii despre conținutul dosarului de candidatură sunt disponibile aici iar formularele de înscriere pot fi descărcate aici