Studenții sau masteranzii români sunt încurajați să aplice pentru un internship la Institutul Diplomatic Român (IDR). Stagiul de pregătire se va desfășura între 7 martie – 7 iunie 2016 iar termenul limită de depunere a candidaturilor este 1 martie.

Direcția Furnizare de Expertiză către Ministerul Afacerilor Externe din cadrul IDR invită tinerii studenți sau masteranzi specializați în istorie, jurnalism, comunicare, științe politice, relații internaționale sau limbi străine să se încrie la un stagiu de pregătire de trei luni (7 martie – 7 iunie 2016).

IDR își propune, prin acest internship, să realizeze un proiect de cercetare a cărei temă centrală este „Uniunea Europeană și criza refugiaților”. 

Rezultatele cercetării vor fi diseminate printr-o serie de materiale de analiză care urmează să fie publicate pe site-ul instituției.

Cei opt studenți care vor fi selectați vor lucra în regim part-time și nu vor fi remunerați. La finalul activității le va fi eliberată o adeverință de practică. Totodată, pe toată durata stagiului, aceștia vor avea acces neîngrădit la colecțiile bibliotecii IDR. 

Condiții de participare și procedura de selecție a dosarelor:

  • sunt admiși doar studenții și masteranzii facultăților de istorie, jurnalism, comunicare, știinte politice, relații internaționale și limbi străine;
  • IDR oferă doar opt stagii de pregătire;
  • candidații trebuie să cunoască foarte bine limba engleză (reprezintă un avantaj cunoașterea altor limbi străine);
  • trebuie să aibă cunoștinte de operare PC, să fie capabili să lucreze în echipă și să respecte termenele impuse;
  • este apreciat spiritul de inițiativă și gândirea critică dar și  capacitatea de sinteză și analiză;
  • candidații vor trimite un CV în format Europass și o lucrare de analiză referitoare la tema/proiectul de cercetare de maximum 3 pagini (format Times New Roman, 12, 1.5 rânduri). 

Dosarele de candidatură vor putea fi transmise până pe 1 martie 2016, la adresa stagiu@idr.ro.

Detalii suplimentare pe idr.ro