300 de posturi pentru agenți contractuali în domeniul supravegherii și prevenirii sunt scoase la concurs de către Parlamentul European, la sediile sale din Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg. Termen-limită: 3 septembrie.

Parlamentul European recrutează candidați pentru funcțiile de agenți contractuali (grupa de funcții I) în domeniul supravegherii și prevenirii. Selecția acestora se desfășoară cu sprijinul tehnic al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) și reprezentanți ai Parlamentului European.

În principal, angajații vor activa în Luxemburg, dar și în Bruxelles și Strasbourg, în funcție de nevoile serviciilor Parlamentului European. Salariul inițial de bază (gradul I, treapta 1) ajunge la 1 862,54 de euro, la care se pot adăuga eventuale alocații și indemnizații suplimentare.


  • Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie cetățeni într-unul din statele membre ale UE și să beneficieze de toate drepturile cetățenești;

- să fi absolvit cu succes învățământul obligatoriu, atestat prin diplomă sau certificat.

- să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

- să aibă experiență de minimum doi ani în domeniul prevenirii, securității publice sau private, supravegherii, pazei, primirii sau protecției personalităților;

- să cunoască la nivel C1 (Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de dificultate rezonabilă, potrivit Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1 – limba principală) și la nivel B2 (satisfăcător) germana, engleza sau franceza (limba 2). Limba 2 trebuie să difere de limba 1.


- candidații selectați vor îndeplini funcții de supraveghere, prevenire și protecție a persoanelor și a bunurilor din clădirile Parlamentului European. 

- filtrarea și controlarea accesului persoanelor și bunurilor, cu ajutorul unor scanere și a unor dispozitive de detecție;

- gestionarea rapidă și eficace a situațiilor punctuale;  

- asigurarea rondurilor de supraveghere în clădirile instituției;

- asigurarea controlului de securitate al trimiterilor poștale, coletelor și bunurilor livrate;

- intervenții în caz de alertă și de alarmă de incendiu, conform procedurilor stabilite de serviciile competente, și aplicarea instrucțiunilor de bază în materie de prevenire și combatere a incendiilor;

- acordarea primului ajutor, indiferent de persoana în cauză;

- îndeplinirea sarcinilor administrative. 

 

  • Selecția candidaților se desfășoară astfel:

- 3 septembrie 2015 - depunerea dosarelor până la ora 12:00, ora Bruxelles-ului. Candidații vor completa (în engleză, germană sau franceză un chestionar) în format electronic, accesând site-ul EPSO.

- octombrie 2015 - comunicarea rezultatelor.

Detalii suplimentare pot fi consultate aici.