Youth parlamentor

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Claudia Țapardel (S&D)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Mihai Țurcanu (EPP)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Traian Ungureanu (EPP)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Adina Vălean (EPP)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Renate Weber (ALDE)

Profil

PORTRET Portret eurodeputat: Iuliu Winkler (EPP)