Ce se întâmplă când cineva cere azil în Uniunea Europeană? Ce sunt mai exact azilanții, ce drepturi și obligații au aceștia și cum funcționează întregul proces?

Din perspectiva UE azilanții sunt persoane care își părăsec țara pentru că au fost persecutați sau torturați din cauza rasei, religiei sau naționalității lor.

În aceste condiții, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene obligă statele membre să protejeze persoanele aflate în dificultate. Aceasta este și o obligație internațională, recunoscută pentru prima oară prin Convenția de la Geneva din 1951. 

 

În ce constă procesul solicitării de azil?

Există un sistem UE uniform, cu standarde minime care asigură libertatea, securitatea și justiția. De exemplu, procedura inițială nu trebuie să depășească șase luni.

Ce țară are autoritatea de decizie?

Pentru a evita trimiterea azilanților dintr-o țară în alta, un singur stat membru este responsabil pentru analizarea cererii de azil. Țara respectivă este desemnată în funcție de prezența rudelor, de punctul de intrare în UE, de locul depunerii primei cereri de azil sau de țara care a acordat o viză.

Cine verifică identitatea azilanților?

De acest lucru se ocupă autoritățile naționale însărcinate cu procesul de securitate și azil, cu sprijinul agențiilor europene, în funcție de fiecare caz.

Care sunt drepturile azilanților?

În Europa, azilanții beneficiază de condiții elementare de trai, cum ar fi îmbrăcăminte, casă și masă, asistență medicală și psihologică, înscrierea copiilor la școală, respectul deplin al drepturilor fundamentale. Aceștia sunt obligați să accepte amprentarea. Amprentele sunt stocate într-o bază de date numită Eurodac.

Cum este prelucrată cererea de azil?

Elementul-cheie este discuția directă dintre azilant și persoana care se ocupă de cazul său. Prezența unui interpret și asistența juridică pot fi solicitate cu titlu gratuit. În cazul în care cererea este respinsă, există posibilitatea unui recurs. Dacă decizia se confirmă, solicitantului i se poate cere să se întoarcă în țara de origine sau de tranzit. Dacă cererea este aprobată, solicitantul primește statutul de refugiat. Azilantul primește permis de ședere și dreptul la muncă, precum și accesul la serviciile medicale.

Sursă video: Parlamentul European