PE cere Comisiei Europene să solicite statelor membre introducerea unui salariu minim național, respectând practicile fiecărei țări.

Recomandarea apare într-o rezoluție votată joi în plenul de la Strasbourg. Chiar dacă rezoluția este non-legislativă, ea a fost aprobată cu circa două luni înainte ca Executivul european să prezinte o serie de propuneri privind ”pilonul social” al UE. 

 Ce recomandă Parlamentul European? 

 • Comisia să elaboreze propuneri pentru un pilon european solid al drepturilor sociale, care să nu se limiteze la o declarație de principii sau de bune intenții, ci să consolideze drepturile sociale prin măsuri concrete și instrumente specifice (legislație, mecanisme politice și instrumente financiare). 
 • Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să contribuie la asigurarea punerii în aplicare adecvate a standardelor internaționale în materie de muncă și să contribuie la actualizarea acquis-ului social.
 • Totodată, pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să ofere europenilor mijloace mai puternice de a menține controlul asupra vieții lor, să le permită să trăiască o viață demnă și să își realizeze aspirațiile, atenuând diversele riscuri sociale apărute în cursul vieții și oferind oamenilor posibilitatea de a participa pe deplin în societate și de a se putea adapta la schimbările tehnologice și economice frecvente, inclusiv prin dezvoltarea competențelor și sprijinirea spiritului antreprenorial.
 • Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să faciliteze libera circulație a lucrătorilor într-o piață europeană a forței de muncă mai aprofundată și mai echitabilă.
 • Europarlamentarii solicită partenerilor sociali și Comisiei să colaboreze pentru a prezenta o propunere de directivă-cadru privind condițiile de muncă decente în toate formele de ocupare a forței de muncă, extinzând standardele minime existente la noile tipuri de relații de muncă, pe baza unei evaluări aprofundate a impactului.
 • Această directivă-cadru ar trebui să îmbunătățească punerea în aplicare a legislației UE, să sporească securitatea juridică în cadrul pieței unice și să prevină discriminarea, completând legislația UE existentă și asigurând pentru fiecare lucrător un set de bază de drepturi garantate, indiferent de tipul de contract de muncă sau raport de muncă, inclusiv egalitate de tratament, protecția sănătății și securității, protecția în timpul concediului de maternitate, dispoziții privind timpul de lucru și timpul de odihnă, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, acces la formare, sprijin la locul de muncă pentru persoanele cu handicap, informare adecvată, drepturi de consultare și participare, libertate de asociere și reprezentare, negociere colectivă și acțiune colectivă.
 • Directiva-cadru ar trebui să se aplice tuturor angajaților și lucrătorilor în forme nestandardizate de încadrare în muncă, fără a modifica în mod necesar directivele existente.
 • E necesară o nouă convergență socială ascendentă și eliminarea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați pe întreg teritoriul UE, pentru a stimula cererea, pentru a permite creșterea durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a reduce inegalitățile.
 • Solicită Comisiei să sprijine în mod activ o acoperire mai largă a acordurilor colective, în conformitate cu tradițiile și practicile naționale ale statelor membre și cu respectarea deplină a autonomiei partenerilor sociali.
 • Recomandă instituirea unor niveluri minime de salarizare sub forma unui salariu minim național, după caz, respectând în mod corespunzător practicile fiecărui stat membru și după consultarea partenerilor sociali, având drept obiectiv atingerea în mod treptat cel puțin a nivelului de 60 % din salariul median național din statul membru respectiv, dacă este posibil, și nu sub nivelul de subzistență al regiunii în cauză.
 • Invită Comisia să pregătească o versiune pilot a unui calcul al venitului de subzistență regional, care să ajute la definirea veniturilor de subzistență, să servească drept instrument de referință pentru partenerii sociali și să contribuie la schimbul de bune practici în acest domeniu.
 • Subliniază importanța accesului universal la servicii preventive și curative de îngrijire a sănătății, oferite la timp, de bună calitate și la prețuri accesibile, precum și la medicamente.
 • Consideră că toți rezidenții trebuie să fie acoperiți de o asigurare de sănătate.

 Detalii despre alte recomandări ale rezoluției PE, aici.

Schimbarea percepției

”A venit timpul să ne schimbăm percepția asupra proiectului european. Integrarea europeană nu mai poate fi doar un proiect de integrare economică. În cazul în care doriți să aveți o Uniune Europeană unită, care să lucreze cu toate provocările și criza, trebuie, mai întâi, să consolidați coeziunea socială”, a declarat, pentru site-ul PE, raportoarea Maria João Rodrigues (S&D).

Întrebată dacă sistemul social generos nu a redus competitivitatea în Europa, deputata portugheză a răspuns: ”Când se dezvoltă sistemul social, trebuie să fie făcut în așa fel încât oamenii să rămână încurajați să caute noi locuri de muncă. Ei își vor schimba locul de muncă de mai multe ori pe durata vieții lor, așa că trebuie să-și îmbunătățească aptitudinile și competențele. Trebuie să avem sisteme de educație și formare care oferă oportunități de învățare pe tot parcursul vieții”.

Amintind că revoluția digitală presupune faptul că locurile de muncă sunt, astăzi, mult mai fluide și își schimbă conținutul, Rodrigues a precizat că trebuie actualizată legislația muncii pentru noi tipuri de activități care încă nu sunt reglementate, activități care îi privesc în special pe tineri.