În cadrul Consiliului Justiție, 20 de state membre au ajuns, joi, la un acord politic cu privire la instituirea noului Parchet European.

Statele membre au convenit asupra rolului și modului de funcționare a Parchetului European (EPPO).

Noul organism va avea autoritatea, în anumite condiții, de a investiga cazuri și de a urmări în justiție fraudele îndreptate împotriva UE și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii. 

Sediul EPPO va fi în Luxemburg. 

Cum va funcționa Parchetul European? 

  • va fi o instituție independentă

Parchetul European va funcționa ca un birou unic pentru toate statele membre participante. Acest organism va dispune de un înalt grad de specializare și va fi independent, urmând să fie înființat separat de instituțiile și serviciile UE existente, explică Executivul de la Bruxelles.

Parchetul European va acționa în interesul Uniunii și nu va putea nici să solicite, nici să accepte instrucțiuni din partea instituțiilor UE sau a autorităților naționale. 

  • va avea o cooperare eficientă cu autoritățile naționale
Din punct de vedere organizațional, Parchetul European va dispune de un birou central la nivelul UE și de un nivel de servicii descentralizate formate din procurori europeni delegați, care se vor afla în statele membre și vor continua să își exercite și atribuțiile de procurori naționali (după așa-numitului model al "dublei responsabilități"). 

La nivelul central vor fi supervizate cercetările și urmăririle penale desfășurate la nivel național, astfel încât să se asigure o coordonare eficientă și o abordare uniformă în întreaga UE. Această organizare va reuni o gamă largă de cunoștințe de specialitate și de experiențe diversificate cu privire la sistemele juridice naționale, permițând totodată instituției să rămână independentă.

În cazul în care Parchetul deschide o anchetă, autoritățile naționale nu își exercită competențele pentru același tip de activitate infracțională. 

  • va avea competența de a desfășura cu promptitudine activități de investigare și urmărire penală

Parchetul European va putea investiga în mod eficient infracțiunile care vizează bugetul UE și cazurile de fraudă în materie de TVA, cum ar fi cele comise în detrimentul fondurilor UE și a căror valoare depășește 10.000 de euro și cele de fraudă transfrontalieră în materie de TVA în valoare de peste 10 de milioane de euro.


EPPO va avea posibilitatea de a acționa rapid fără ca intervenția sa să fie îngrădită de granițele dintre statele membre și fără să trebuiască să recurgă la proceduri de cooperare judiciară îndelungate.

Parchetul va intenta acțiuni împotriva persoanelor găsite vinovate direct în fața instanțelor naționale. Intervenția sa ar urma să ofere mai multe șanse de reușită acțiunilor de urmărire penale și de recuperare a sumele fraudate. 

  • o abordare cuprinzătoare pentru a proteja banii contribuabililor
În timp ce Parchetul European va avea responsabilitatea derulării cercetării penale, OLAF va continua să efectueze investigații administrative în cazurile de nereguli și fraude care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii în toate statele sale membre. În acest fel se va asigura protecția optimă a bugetului UE și va crește numărul de condamnări și rata de recuperare. 

Etapele următoare

După acordul cu privire la abordarea generală la care s-a ajuns joi în Consiliu între Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Slovenia, urmează ca Parlamentul European să își dea aprobarea, înainte ca regulamentul să fie în cele din urmă adoptat.

Alte state membre se pot alătura celor 20 de membri fondatori în orice moment după adoptarea regulamentului.

Monica Macovei, rol important în crearea Parchetului European

La 17 iulie 2013, Comisia Europeană a propus instituirea unui Parchet European care să efectueze cercetări și urmăriri penale, dar să aibă și competența de a trimite în judecată, în instanțele din statele membre, persoanele învinuite de infracțiuni ce afectează bugetul UE.

"Prin instituirea Parchetului European, Comisia Europeană acționează în vederea îmbunătățirii, la nivelul Uniunii, a derulării urmăririi penale a autorilor infracțiunilor de fraudă asupra banilor contribuabililor din UE. Sarcina exclusivă a Parchetului European va consta în efectuarea de cercetări și urmăriri penale, acesta urmând să aibă competența, la nevoie, de a trimite în judecată - în instanțele din statele membre - persoanele învinuite de săvârșirea de infracțiuni care afectează bugetul UE", potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

La 19 martie 2015, Parlamentul European a adoptat raportul interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European, rapoartoare fiind Monica Macovei. În același an, plenul PE a aprobat, pe 29 aprilie, rezoluția privind înființarea Parchetului European.