Eurodeputații au votat legea prin care se reduce până în 2030 la jumătate risipa alimentară din UE, eliminând restricțiile actuale asupra donațiilor de alimente și confuzia între etichetele "data expirării" și "data limită" de consum, transmite PE.

"În țările dezvoltate, alimentele se pierd mai ales spre finalul lanțului alimentar, în etapele de distribuție și consum. Toți suntem responsabili pentru a pune capăt acestei probleme. Raportul pe care l-am elaborat cere un răspuns politic coordonat în ceea ce privește etichetarea, responsabilitatea și educația. În plus, trebuie să avem în vedere lipsurile din legislația actuală care privesc donațiile alimentare, a adăugat raportoarea", a spus raportorul Biljana Borzan (S&D, HR).

Rezoluția a fost adoptată marți cu 623 de voturi pentru, 33 împotrivă și 20 de abțineri.

Deputații cer, prin intermediul ei, statelor membre să reducă risipa alimentară cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030 (față de nivelul 2014) - un obiectiv pe care Parlamentul l-a introdus în legislația privind deșeurile adoptată în martie, se arată într-un comunicat transmis de PE.

  • reducerea risipei alimentare cu 30% până în 2025 și cu 50% până în 2030
  • facilitarea donațiilor alimentare
  • clarificarea etichetelor "data expirării" ("best before") și "data limită" de consum ("use by")

Autoritățile naționale și partenerii implicați ar trebui să facă mai mult să îi ajute pe consumatori să înțeleagă etichetele ”data expirării” ("best before”) și data limită de consum ("use by”). Comisia va trebui să evalueze beneficiile posibile pe care le-ar crea eliminarea unor date de pe produse fără a crea riscuri pentru mediu și sănătatea publică.

Facilitarea donațiilor alimentare

Comisia ar trebui, de asemenea, să propună o modificare la directiva TVA care să autorizeze explicit exceptarea de la taxare a donațiilor alimentare. Fondul european destinat ajutorării celor mai defavorizați (FEAD) ar trebui utilizat pentru a finanța costul colectării, transportului, depozitării și distribuirii donațiilor alimentare.

Cifre

În UE, risipa alimentară a fost estimată la 88 de milioane de tone sau 173 kg pe cap de locuitor, anual. Producția și eliminarea acestei risipe alimentare creează 170 de milioane de tone de CO2 și consumă 26 de milioane de tone de resurse.